News

Zwrot kapitału z kartelu producentów samochodów ciężarowych

Dnia 19.07.2016 r. Komisja Europejska ustanowiła, że potężni producenci samochodów ciężarowych nielegalnie uzgodnili ceny na koszt swoich klientów i ukarała ich rekordową grzywną w wysokości 2,93 miliardów euro.

Komisja Europejska stwierdziła, że dotknięci producenci utworzyli nielegalny kartel, wiec ich klienci mają prawo złożyć roszczenia w celu uzyskania odszkodowania za poniesione szkody.

Spółka finansująca postępowanie sądowe Sofokles Gmbh daje możliwość dotkniętym w tym trudnym przypadku klientom, aby dokonali odpowiednich czynności prawnych całkowicie bezpłatnie.

Wszystkie wydatki, jak i koszty sądowe, ewentualnie zwrot kosztów stronie przeciwnej i wszelkie inne możliwe wydatki związane z tym postępowaniem będą na koszt spółki finansującej, a Pan nie zapłaci nic i nie poniesie żadnych kosztów.

Za to, ze ponosi cale ryzyko związane z kosztami sadowymi, spółka finansująca, ze swojej strony otrzyma w przypadku pomyślnego rozwiązania sytuacji, zagwarantowane prawo uczestnictwa w przydziale ewentualnych kwot otrzymanych z odszkodowania za straty.

Mówiąc jaśniej, taki sposób działania jest dla Pana korzystny, ponieważ nie wyda Pan żadnych pieniędzy, a pomimo tego może Pan dostać zwrot dużej kwoty za poniesione szkody. Niedawno skonsultowaliśmy z kierownictwem Sofokles GmbH, aby sie upewnić, ze wciąż są gotowi zająć sie przypadkami konkretnego rozpatrywanego obecnie całego kompleksu. Po otrzymaniu potwierdzenia dostaliśmy droga elektroniczna odpowiednia dokumentacje dotycząca umowy w celu jej uzupełnienia pod katem imion stron i wtedy ja Panu prześlemy.

O ile wyrazi Pan zainteresowanie, aby zgłosić swoje roszczenia zgodnie z opisanym sposobem. Wysłanie faksem lub meilem będzie wystarczające.

Podpisany poniżej będzie do Pańskiej dyspozycji o każdej porze w razie ewentualnych pytań, także telefonicznie.

Serdecznie pozdrawiam
Dr Werner A. Meier
adwokat